Obchodné podmienky

 

1.      ÚVODNÉ USTANOVENIA

Tieto obchodné podmienky obchodnej spoločnosti Vegana Trading, s.r.o., so sídlom v Bratislave, Račianska 83 (IČO 51095157), zapísaná v ORSR 13. septembra 2017 vložka č. 122459/B prevádzkujúcej internetový a kamenný obchod Vegana, upravujú  vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté na základe kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim prostredníctvom internetového obchodu prevádzkovaného na  internetovej adrese www.vegana.sk.

 

2.      UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

Na internetovej stránke www.vegana.sk sa v sekcii „E-shop“ nachádza zoznam tovaru, ktorý predávajúci ponúka na predaj prostredníctvom internetu. V popise ku každému tovaru sa nachádza jeho zloženie, nutričné hodnoty a cena, ktorá je uvádzaná aj s DPH. Týmto ustanovením však nie je obmedzená možnosť dohody na individuálnej cene pre konkrétneho zákazníka.

Na internetovej stránke sa nachádzajú aj informácie o nákladoch spojených s balením a odoslaním tovaru zákazníkovi. Tieto platia iba v prípade, keď je tovar doručovaný v rámci Slovenskej republiky. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť cenu za doručenie balíka v závislosti na zmenách poštovného poskytovaného Slovenskou poštou.

Na vytvorenie objednávky nie je v súčasnosti potrebná registrácia kupujúceho. Kupujúci si vyberá tovar, o ktorý má záujem, zadaním počtu do príslušného okienka a kliknutím na tlačidlo „Košík“. V hornej časti obrazovky sa nachádza priebežná informácia o množstve a cene tovaru, ktorý sa v košíku nachádza. Po náhľade na košík sa zobrazia bližšie informácie o názve objednaného tovaru, jeho cene a celkovej cene všetkého tovaru v košíku. V prípade, že sa v košíku nachádza chladený tovar, je kupujúci informovaný o tom, že do jeho objednávky bude pribalená termotaška a chladiaca vložka.

 

3.      DOPRAVA A PLATBA

Pri ukončení objednávky zadáva kupujúci spôsob dopravy a platby. Cena za dopravu sa stanovuje podľa váhy objednaného tovaru a spôsobu doručenia (doručenie kuriérom na nasledujúci pracovný deň od podania zásielky do vlastných rúk alebo doručenie zásielky na poštu). Za doručenie v sobotu predávajúci účtuje 3€. Pri platbe na dobierku si predávajúci účtuje cenu stanovenú Slovenskou poštou.

Pred konečným zaslaním objednávky predávajúcemu má kupujúci možnosť všetky informácie prekontrolovať a meniť. Objednávku zašle predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „Potvrdiť objednávku“. Predávajúci v čo najkratšom čase po obdržaní objednávky potvrdí kupujúcemu na ním udanú mailovú adresu, že objednaný tovar je na sklade a pripravený na odoslanie.

Predávajúci si vyhradzuje právo oznámiť kupujúcemu, že objednaný tovar sa momentálne na sklade nenachádza a jeho objednávka nebude kompletná. V tom prípade má kupujúci právo odstúpiť od celej objednávky.

Predávajúci potvrdí kupujúcemu, že ním objednaný tovar je pripravený na odoslanie, zaslaním potvrdenia o objednávke na mailovú adresu kupujúceho a tým je objednávka považovaná za záväznú a  medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká zmluvný vzťah.

 

3.1   Spôsob platby

V prípade, že si kupujúci zvolil ako spôsob platby bankový prevod, budú mu prostredníctvom mailovej adresy, ktorú zadal pri objednávke, zaslané potrebné informácie vo forme preddavkovej faktúry. Kupujúci je povinný uhradzovať zmluvnú sumu spolu s uvedením variabilného symbolu, ktorý bude uvedený na faktúre. Po pripísaní zmluvnej sumy na bankový účet predávajúceho bude tovar bezodkladne odoslaný na adresu kupujúceho a prostredníctvom mailovej adresy mu bude doručená potvrdzujúca faktúra o vykonanej platbe.

V prípade, že si kupujúci zvolil ako spôsob platby dobierku, bude mu k celkovej sume za objednávku zaúčtovaný aj manipulačný poplatok za dobierku (1€). Výslednú sumu za objednávku uhradí kupujúci až po dodaní tovaru kuriérovi, resp. na pošte, podľa vybratého spôsobu prepravy.

Pri osobnom odbere tovaru v kamennom obchode Vegana je možné uhradiť objednávku v hotovosti, alebo bezhotovostne platobnou kartou.

Predávajúci si vyhradzuje právo neuzavrieť kúpnu zmluvu s kupujúcim, ktorý podstatným spôsobom porušil obchodné podmienky.

 

4.      ZRUŠENIE KÚPNEJ ZMLUVY

Odstúpenie, resp. zrušenie kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho je možné v prípade, ak:

- po zaslaní objednávky predávajúcemu dostane prostredníctvom mailovej adresy informáciu o tom, že jeho objednávka nebude kompletne vybavená (tovar nie je na sklade).

- doručený tovar sa nezhoduje s objednaným tovarom, resp. je preukázateľne poškodený, alebo po záručnej dobe. V tom prípade je kupujúci povinný okamžite zaslať tovar na adresu predávajúceho a informovať ho prostredníctvom mailu o vzniknutej situácii. Ďalšie kroky spadajú pod Reklamačný poriadok spoločnosti Vegana Trading, uvedenom na stránke www.vegana.sk.

Kupujúci berie na vedomie, že chladený tovar podlieha skaze, a preto nebude zbytočne predlžovať dobu jeho doručenia jeho okamžitým neprebratím po oznámení  príchodu dodávky na jeho adresu. V prípade, že tovar nebude prevzatý od kuriéra v deň jeho dodania, predávajúci neručí za kvalitu chladeného tovaru.

 

5.      DOPRAVA

Spôsob dopravy si kupujúci vyberá pri zadávaní objednávky tovaru. Má možnosť výberu z 2 možností:

- expresná zásielka - kuriér (dodanie na druhý deň po zabalení a podaní zásielky). Tento spôsob dopravy odporúča predávajúci v prípade, že v zásielke sa nachádza chladený tovar.

- balík (dodanie do 3 dní)

V prípade, že kupujúci nepreberie zásielku a táto bude opakovane doručovaná, predávajúci je oprávnený požadovať za každé nové opakované doručenie 2,50€. V prípade zmeny doručovacej adresy pri konečnom doručení zásielky je predávajúci oprávnený požadovať cenu 2,50€.

Pri prevzatí zásielky od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať, či je balík neporušený a v prípade akýchkoľvek závad (roztrhaný obal, viditeľne neoprávnené vniknutie do zásielky) nemusí zásielku od prepravcu prevziať. Podpisom dodacieho listu potvrdzuje, že zásielka je v poriadku a teda neskoršia reklamácia, týkajúca sa porušenia obalu zásielky, nebude uznaná.